18 september 2015 – Veel woningcorporaties stellen energiebesparende investeringen uit, waardoor de helft van de corporaties zich niet aan afspraken dreigt te houden. Dit heeft de Woonbond na een inventarisatie geconcludeerd.  

Voor huurders is dit slecht nieuws. Het houdt in dat ze geen energiezuinige woning en hogere woonlasten krijgen, waarschuwt de Woonbond vandaag.

Met de woningcorporaties is afgesproken dat de huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben wat neerkomt op een besparing op het energieverbruik van 33% in de periode 2008-2020. Dit is enkele jaren geleden opgenomen in het Convenant Energiebesparing Huursector. Dat corporaties niet meer investeren, komt volgens de Woonbond door de verhuurdersheffing die het kabinet jaarlijks 1,7 miljard euro moet opleveren. Meer dan de helft van de ondervraagde corporaties verwacht de doelstelling niet te halen.

Isolatie is essentieel voor energiezuinige gebouwen. Voor woningcorporaties en huurders levert het jaarlijks een grote energiebesparing op. SHW Isolatie heeft veel ervaring met grootschalige woningisolatie op projectbasis en heeft diverse woningcorporaties ondersteund in het verduurzamen van hun woningbestand. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij en begeleiding door SHW Isolatie omtrent het isoleren van de woningen van uw corporatie? Neemt u dan contact met ons op middels onderstaand formulier, telefoon (0186 – 625 900) of e-mail (info@shwisolatie.nl).