22 juli 2015 – Milieuorganisatie Urgenda heeft een zaak aangespannen tegen de Nederlandse overheid omdat zij van mening is dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. Op 24 juni was de uitspraak en de rechtbank heeft Urgenda in het gelijk gesteld. De overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen.

De zaak is uniek, omdat het de eerste keer is dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.

De eisers willen dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990 met 40 procent terugdringt. Klimaatafspraken in Europa en in Nederland gaan nu niet verder dan 20 tot 30 procent. Het broeikasgas CO2, dat onder meer door auto’s en fabrieken wordt uitgestoten, heeft een grote invloed op de klimaatverandering. De industrie kan zelf al veel doen om de uitstoot van CO2 omlaag te brengen en flink te besparen, zoals hier valt te lezen.

Neem contact met ons op voor advies omtrent uw isolatievraagstukken binnen de industrie of andere isolatievragen.