17 november 2015 – Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. De EPC-norm wordt vervangen door de BENG-norm. De RVO heeft een handleiding gepubliceerd die de de bepaling van de BENG-indicatoren uit de EPC- berekening toelicht.

Met de handreiking kunnen de huidige EPC-eisen vertaald worden naar de nieuwe BENG-eisen. De nieuwe BENG-norm stelt eisen aan het energieverbruik van een gebouw of woning. Dit betekent dat er een stap verder gegaan wordt dan de EPC. Het energieverbruik wordt op drie aspecten vastgelegd:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Eisen volgens BENG

De eisen ten aanzien van energiebehoefte en primair energieverbruik zijn afhankelijk van de gebouwfunctie (zie tabel). De eisen sluiten aan op de definitie van bijna energieneutrale gebowuen zoals deze gegeven wordt in de Europese Energy Performance of Buildings Directive.

Gebouwfunctie Energiebehoefte Energieverbruik primair Aandeel hernieuwbaar
kWh/m2/jr kWh/m2/jr %
Utiliteit 50 25 50
Onderwijs 50 60 50
Gezondheidszorg 65 120 50

Wilt u advies over energieneutraal bouwen? SHW Isolatie heeft veel ervaring met alle gestelde eisen in de bouw en ondersteunt u graag. Wij adviseren u over welke isolatiematerialen het best passen bij uw vraagstuk en welke materialen het meest geschikt zijn om aan de eisen te voldoen. U kunt contact met ons opnemen middels onderstaand formulier of bellen naar SHW Isolatie via 0186 – 625 900.

Bronnen: RVO, Energievastgoed